Martina Koryčanská

Bachelor's thesis

Logistika při zásahu jednotky požární ochrany

Logistics when the Fire Protection Unit is Hit
Abstract:
Bakalářská práce na téma "Logistika při zásahu jednotky požární ochrany" je zaměřena na logistiku a logistické zabezpečení jednotek požární ochrany v období připravenosti, resp. pohotovosti jednotky před vyhlášením vzniklé mimořádné události a vlastním výjezdem. Dále řeší časové období účasti při konkrétním zásahu s využitím prvků a věcných prostředků logistiky při záchranných činnostech na místě zásahu …more
Abstract:
The bachelor thesis on "Logistics in case of fire protection unit intervention" focuses on logistics and logistics of fire protection units in the period of readiness, resp. alertness of the unit prior to the announcement of the occurrence of an emergency and its own exit. It further solves the time period of participation in a concrete intervention with the use of logistics elements and assets in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 9. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Koryčanská, Martina. Logistika při zásahu jednotky požární ochrany. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe