Mgr. Zdeněk Zachoval

Diplomová práce

Serotonergní psychedelika - LSD, psilocybin a DMT, a jejich terapeutické využití.

Serotonergic psychedelics - LSD, psilocybin and DMT, and their therapeutic use.
Anotace:
Práce se věnuje 3 vybraným serotonergním psychedelikům – LSD, psilocybinu a DMT, se zaměřením na jejich terapeutické využití. Jde o dynamicky se rozvíjející doménu vědeckého bádání zejména v posledních letech. Výzkumná část má podobu přehledové studie, v níž je zpracován ucelený a systematický přehled prokazatelného terapeutického využití těchto tří psychedelik. V teoretické části je poskytnut dostatek …více
Abstract:
The thesis deals with 3 selected serotonergic psychedelics – LSD, psilocybin and DMT, focusing on their therapeutic use. It is a dynamically developing field of scientific research, especially in recent years. The research part is in the form of a review study in which a comprehensive and systematic review of the proven therapeutic use of these three psychedelics is elaborated. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma