Jana ZAVADILOVÁ

Diplomová práce

Interaktivní tabule a její využití ve výuce

Interactive whiteboard and its use in teaching
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem Interaktivní tabule a její využití ve výuce. Obsahem je seznámení s interaktivní formou výuky a cílem zjištění, zda použití tohoto typu výuky může zlepšit výsledky žáků. V teoretické části je popsán vyučovací proces s jeho jednotlivými částmi na které navazuje praktická část zabývající se výukou za pomoci interaktivní tabule. Navržené a vytvořené výukové materiály …více
Abstract:
The thesis deals with the topic of Interactive whiteboard and its use in teaching. The content is familiar with the interactive teaching and objective findings, whether the use of this type of teaching can improve student results. The theoretical part describes the teaching process and its individual parts which is followed by a section dealing with practical teaching with the help of interactive whiteboard …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016
Zveřejnit od: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šubert, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAVADILOVÁ, Jana. Interaktivní tabule a její využití ve výuce. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta