Bc. Lucie Novotná

Diplomová práce

Projekt využití metod průmyslového inženýrství ve firmě XY s.r.o. s návrhy na zlepšení.

Project of Using Industrial Engineering Methods in the Company XY s.r.o. with Suggestions for Improvement
Anotace:
Tématem diplomové práce je projekt využití metod průmyslového inženýrství ve vybrané firmě XY s.r.o. s návrhy na zlepšení. Práce je rozdělena do dvou částí. První část práce obsahuje teoretické pojednání o problematice průmyslového inženýrství a štíhlé výroby, včetně teoretické charakteristiky metod, které jsou následně využity v praktické části práce. Praktická část diplomové práce obsahuje charakteristiku …více
Abstract:
The topic of this thesis is the project of using industrial engineering methods in the compa-ny XY s.r.o. with suggestions for improvement. The work is divided into two main parts. The first part contains a theoretical discussion on the issue of Industrial Engineering and Lean Production, inclusive of theoretical characteristics methods, which are subsequently used in the practise. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. David Tuček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novotná, Lucie. Projekt využití metod průmyslového inženýrství ve firmě XY s.r.o. s návrhy na zlepšení.. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe