Martina Vlčková

Diplomová práce

Účtování cenných papírů

The Accounting of Securities
Anotace:
Cílem této práce je popsat problematiku cenných papírů v České republice. Je zde uvedena charakteristika jednotlivých druhů cenných papírů a kritéria jejich třídění. Svoji pozornost věnuji hlavně akciím, dluhopisům, směnkám a šekům. Dále se zabývám účtováním cenných papírů a jejich oceňováním k rozvahovému dni. V závěru práce jsou uvedeny konkrétní příklady účtování určitých cenných papírů. Také se …více
Abstract:
The aim of this text is to describe questions of securities in the Czech republic. Characteristics of individual kinds of the securities and their dividing are mentioned here. My attention is mainly addressed to stocks, obligations, bills of exchange and cheques. Farther I am engaged in accounting of the securities and their evaluation to balancing day. There are specific accounting examples of particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 2. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2010
  • Vedoucí: Jana Ištvánfyová
  • Oponent: Jana Mezerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/19450

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku