Martina Vlčková

Master's thesis

Účtování cenných papírů

The Accounting of Securities
Abstract:
Cílem této práce je popsat problematiku cenných papírů v České republice. Je zde uvedena charakteristika jednotlivých druhů cenných papírů a kritéria jejich třídění. Svoji pozornost věnuji hlavně akciím, dluhopisům, směnkám a šekům. Dále se zabývám účtováním cenných papírů a jejich oceňováním k rozvahovému dni. V závěru práce jsou uvedeny konkrétní příklady účtování určitých cenných papírů. Také se …more
Abstract:
The aim of this text is to describe questions of securities in the Czech republic. Characteristics of individual kinds of the securities and their dividing are mentioned here. My attention is mainly addressed to stocks, obligations, bills of exchange and cheques. Farther I am engaged in accounting of the securities and their evaluation to balancing day. There are specific accounting examples of particular …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 2. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2010
  • Supervisor: Jana Ištvánfyová
  • Reader: Jana Mezerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/19450

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku