Bc. Tomáš Kyselák

Diplomová práce

Vliv sběrnice na hladinové elektrostatické zvlákňování

Effect of collecting electrode on free surface electrospinning
Anotace:
Předkládaná/Diplomová práce se zabývá testováním vlivu různých podkladových materiálů na dvou druzích kolektorů. V práci došlo k vytvoření vzorků kombinací nanovláken, netkaných materiálů popřípadě fólií. Na základě zpracovaných vzorků byly vyhodnoceny plošné hmotnosti, prodyšnost a následně vytvořeny mikroskopické snímky. U vzorků byly zpracovány průměry vláken a jejich morfologie. Zrealizované metody …více
Abstract:
The present / Diploma thesis deals with the testing of the influence of various underlying materials on two types of collectors. In the work, samples were made using combinations of nanofibres, non-woven materials or foils. Based on the processed samples, weights and breathability were evaluated and then microscopic images were created. The fiber diameters and their morphology were processed in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Chvojka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kyselák, Tomáš. Vliv sběrnice na hladinové elektrostatické zvlákňování. Liberec, 2018. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Magisterský studijní program / obor:
Textilní inženýrství / Netkané a nanovlákenné materiály