Lenka HRONKOVÁ

Bakalářská práce

Pěstounská péče, jako součást systému náhradní rodinné péče v České republice

Foster care as a part of the surrogacy systém in the Czech Republic
Anotace:
Cílem bakalářské práce je přiblížení problematiky náhradní rodinné péče o děti v České republice se zaměřením na péči pěstounskou. Teoretická část obsahuje základní terminologii, definice a druhy náhradní rodinné péče a současně popisuje z jakých důvodů a jakým způsobem jsou děti svěřovány do pěstounské péče, nebo mohou být adoptovány. Vše je podloženo platnou právní legislativou České republiky, ale …více
Abstract:
This bachelor thesis (BA thesis) is intended to approach the issue of substitute family care for children in the Czech Republic with a focus on foster care. The theoretical part includes basic terminology, definitions and types of compensatory family care and also describes why and how the children are entrusted to foster care or how can be adopted. Everything is supported by valid legislation of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivana Kratochvílová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRONKOVÁ, Lenka. Pěstounská péče, jako součást systému náhradní rodinné péče v České republice. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta