Lenka HRONKOVÁ

Bachelor's thesis

Pěstounská péče, jako součást systému náhradní rodinné péče v České republice

Foster care as a part of the surrogacy systém in the Czech Republic
Abstract:
Cílem bakalářské práce je přiblížení problematiky náhradní rodinné péče o děti v České republice se zaměřením na péči pěstounskou. Teoretická část obsahuje základní terminologii, definice a druhy náhradní rodinné péče a současně popisuje z jakých důvodů a jakým způsobem jsou děti svěřovány do pěstounské péče, nebo mohou být adoptovány. Vše je podloženo platnou právní legislativou České republiky, ale …more
Abstract:
This bachelor thesis (BA thesis) is intended to approach the issue of substitute family care for children in the Czech Republic with a focus on foster care. The theoretical part includes basic terminology, definitions and types of compensatory family care and also describes why and how the children are entrusted to foster care or how can be adopted. Everything is supported by valid legislation of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Ivana Kratochvílová, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HRONKOVÁ, Lenka. Pěstounská péče, jako součást systému náhradní rodinné péče v České republice. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta