Bc. Martin Šebesta

Bakalářská práce

Pojistná likvidace průmyslového majetku

Insurance of Industrial Property
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá pojistnou likvidací průmyslového majetku. V první kapitole je shrnutí základních pojmů z oboru pojišťovnictví. Tento přehled zjednoduší orientaci v dalších kapitolách, kde se budeme s pojmy dále setkávat. V této kapitole je také dále vysvětleno jaké nároky pro přijetí musí splňovat likvidátor pojistných událostí jako zaměstnanec pojišťovny. V posledním bodě je popsána činnost …více
Abstract:
The bachelor thesis is concerned with the settlement of industrial assets. The basics from the field of insurance is summarised in the first chapter. This table will simplify the orientation in following chapters, where we will further encounter with the basics. In this chapter is also explained which demands for acceptance must the loss adjuster carry out as a employee of the insurance company. There …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Alois Rous, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Pojišťovnictví

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.