Mgr. Alena Kováříková

Bachelor's thesis

Beiträge zur Germanistik in der Zeitschrift "Cizí jazyky" 2004/2005

Contributions to German Studies in the Magazine "Cizí jazyky" 2004/2005
Abstract:
The main issue of the thesis is summary of the articles in the magazine "Cizí jazyky" 2004/2005, which are focused on German studies and linguodidactics.In the end there is a split catalogue of authors and the name of their entry, which was used in the thesis.
Abstract:
Hlavní smysl práce spočívá ve shrnutí článků v časopise "Cizí jazyky" 2004/2005, které se týkají germanistiky nebo obecných linguodidaktických problémů. Práce je tedy sestavena z resume jednotlivých článků, přeložených do německého jazyka. Práce je ukončena registrem autorů jednotlivých příspěvků.
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2007
  • Supervisor: doc. PhDr. Eva Uhrová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Humanities / German Language and Literature

Theses on a related topic