Bc. Igor Foltin

Bakalářská práce

Aktuálny stav informatizácie vo verejnej správe a samospráve.

Current state of informatization in government and self-government
Abstract:
FOLTIN, Igor: Current state of informatization in government and self-government. [Bachelor thesis]. Banking Institute College of Banking Prague, Foreign College Banská Bystrica. Department of quantitative methods and computer science. Supervisor: Ing. Miroslav Gecovič, CSc. Year of defense: 2013. Number of pages: 58. The bachelor thesis deals with evalution of the current state of informatization …více
Abstract:
FOLTIN, Igor: Aktuálny stav informatizácie vo verejnej správe a samospráve. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. Vedúci práce: Ing. Miroslav Gecovič, CSc. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 58. Bakalárska práca sa zaoberá hodnotením súčasného stavu informatizácie vo verejnej správe a samospráve …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Gecovič, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK