Bc. Jana Mühlfeitová

Master's thesis

Coping Strategies of Women Characters in Alice Walker's The Color Purple

Coping Strategies of Women Characters in Alice Walker's The Color Purple
Abstract:
Cílem této diplomové práce je sledovat čtyři hlavní ženské postavy z románu Alice Walker The Color Purple (v českém překladu Barva Nachu). Práce se zaměřuje na popis a analýzu způsobů, kterými se tyto ženy vyrovnávají s obtížemi ve svém životě. Tyto způsoby se nazývají strategie zvládání. Práce si klade za cíl ukázat, že individuální volba strategií, které používají, vychází z jejich odlišných osobností …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to observe the four main female characters from Alice Walker's novel The Color Purple. The focus of the thesis is to describe and analyse the ways these women use to cope with difficulties in their life. These ways are called coping strategies. The thesis aims to show that the individual choice of coping strategies they use is based on their different personalities …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2021
  • Supervisor: Mgr. Pavla Buchtová
  • Reader: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta