Bc. Richard Havlík

Diplomová práce

Vstup pivovarského průmyslu na finanční trh s důrazem na IPO společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Entry of brewing industry on financial market with emphasis on IPO of company Pivovary Lobkowicz Group, a.s.
Abstract:
The goal of the thesis “Entry of brewing industry on financial market with emphasis on IPO of company Pivovary Lobkowicz Group, a.s. “ is to analyze the trend of financing breweries through capital market with emphasis on IPO of company Pivovary Lobkowicz Group, a.s. The theoretical part deals with the concept of stock, joint stock company, financing of development of joint stock company through IPO …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce „Vstup pivovarského průmyslu na finanční trh s důrazem na IPO společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s.“ je zanalyzovať trend financovania pivovarov prostredníctvom finančného trhu s dôrazom na IPO spoločnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Teoretická časť sa zaoberá pojmami akcia, akciová spoločnosť, financovanie rozvoja akciovej spoločnosti prostredníctvom IPO. Praktická …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jana Hvozdenská
  • Oponent: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta