Theses 

Finanční analýza konsolidované účetní závěrky – Bc. Jan Maksyniuk

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan Maksyniuk

Diplomová práce

Finanční analýza konsolidované účetní závěrky

Financial analysis of consolidated financial statements

Anotace: Předmětem diplomové práce „Finanční analýza konsolidované účetní závěrky“ je analyzovat metody, které jsou vhodné pro zjištění finanční situace podniků vytvářejících kapitálově propojenou skupinu. V teoretické části je pojednáno o konsolidaci účetních výkazů, formách propojování podniků a ukazatelích finanční analýzy. V praktické části jsou poté podrobeny analýze účetní závěrky několika vybraných subjektů s cílem zjistit využitelnost ukazatelů finanční analýzy pro hodnocení skupiny případně navrhnout jejich modifikaci. Důraz je přitom kladem zejména na identifikaci možných rizik omezujících vypovídající schopnost výkazů a tedy i analýzy. Výstupem této práce je závěrečná syntéza poznatků o konsolidaci a ekonomicko spjatých skupinách a především též návrh vhodných metod a postupu pro analýzu konsolidovaných účetních závěrek.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Financial analysis of consolidated financial statements” is to analyze methods which are appropriate for recognition of financial health of economically interconnected groups. Consolidated financial statements, ways and means of companies‘ interconnexion and ratios for financial statments analysis are presented in theoretical part of thesis. In practical part there are analysed financial statements of chosen subjects. The benefit of this thesis should be in identification of risks which decrease the predicative ability of financial statements or financial analysis and proposal of appropriate mathods for the analysis of consolidated financial statements.

Klíčová slova: Finanční analýza, konsolidovaná účetní závěrka, holdingová společnost, fúze a akvizice, ekonomicky spjaté skupiny, riziko, vypovídající schopnost účetních výkazů, Financial analysis, consolidated financial statements, holding company, mergers and acquisions, economically interconnected groups, risks, predicative ability of financial statemenst

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
  • Oponent: Ing. František Kalouda, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 06:49, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz