Theses 

Management a marketing sportovní akce - Hry Evropského paralympijského výboru pro mládež 2012 – Bc. Karolína Mikysková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Management sportu

Bc. Karolína Mikysková

Bakalářská práce

Management a marketing sportovní akce - Hry Evropského paralympijského výboru pro mládež 2012

Management and Marketing of Sports Event - European Paralympic Committee Youth Games 2012

Anotace: Cílem této bakalářské práce je navrhnout doporučení pro pořadatele Her Evropského paralympijského výboru pro mládež, která by vedla ke zlepšení organizace a propagace akce. Teoretická část práce se zabývá pojmy managementu a marketingu se zaměřením na neziskovou sportovní oblast. V praktické části jsem stručně představila pořadatele her - Nadační fond Emil a dále uvedla popis realizace her v roce 2012. Následně je tento ročník analyzován v matici SWOT, na jejímž základě navrhuji doporučení v problémových oblastech pro další ročník.

Abstract: The main objective of this bachelor thesis is to suggest recommendations for the organizers of European Paralympic Committee Youth Games, which would lead to improvements in organisation and propagation. The theoretical part is focused on defining terms related to management and marketing, focusing on non-profit sports section. There is the introduction of organizers the games - Nadační fond Emil and description of the games realization in 2012 in the practical part. Subsequently, this year is analyzed in SWOT matrix and recommendations for the next year are suggested in problem sections based on this analysis.

Klíčová slova: Management, sportovní management, projektový management, marketing ve sportu, SWOT matice, handicap, sport handicapovaných, sports management, project management, sports marketing, sport of handicapped people, SWOT matrix.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Mach

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 17:40, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz