Mgr. Jana Škramlíková

Master's thesis

Edukace dítěte s kominovaným postižením ve škole hlavního proudu

Anotácia:
Zmapování problému edukace dítěte s kombinovaným postižením na základní škole. Ověření možnosti integrace a inkluze jedince do kolektivu v praxi.
Abstract:
Mapping of the problem of education of child with multi disorder at the elementary school. Verification of individuals possibility of integration and inclusion into school team and its coexistence with the collective.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2006
  • Vedúci: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta