Bc. Andrea Gabrielová

Bakalářská práce

Přejímání motivů tradičního lidového umění do současné umělecké tvorby

Acceptance of traditional folk art motives into contemporary art
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá současným fenoménem přebírání rysů tradiční lidové tvorby a kultury a přenášení těchto charakteristických znaků do soudobé umělecké tvorby, a to v nejrůznějších oblastech. Věnuje se využívání prvků lidové kultury jakožto prostředku k dosažení specifické individuální tvorby umělce. Pomocí teoretického ukotvení a vysvětlení a prostřednictvím série rozhovorů pro cílové …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with contemporary phenomenon of taking features of traditional folk art and culture and transfer these characteristic features into contemporary artwork. The bachelor thesis focuses on the elements of folk culture as an instrument to achieve a specific individual works by artists. The theoretical explanations and series of interviews for cultural magazine A2 bring view of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií