Pavel Saparov

Bakalářská práce

Cenové hladiny a parita kupní síly v dlouhém období

Price levels and the pruchasing power parity
Anotace:
Práce pojednává o udržitelnosti parity kupní síly v dlouhém období. Vliv relativních změn cenových hladin na skutečnou změnu v PPP. V práci je pojedáno o samotné teorii parity kupní síly jak v absolutní, tak i v relativní verzi. Obsahuje reálný kurz ve statickém vyjádření a rozšiřujeme model směnných kurzů, aby obsahoval i vliv monetaristických faktorů.
Abstract:
Work deals with the sustainability of PPPs in the long run. Effect of changes in relative price levels for a real change in the PPP. The work itself is pojedáno on purchasing power parity theory, both in absolute and in relative version. Contains the real exchange rate in a static expression and expanding a model of exchange rates, to include the influence of monetarist factors.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: Anna Klosová
  • Oponent: Josef Taušer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20968

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Práce na příbuzné téma