Bc. Elena Masárová

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup u bolestivých stavů po traumatech hrudníku a břicha

Medical rehabilitation plan and process for painful conditions after thoracic and abdominal injuries
Anotace:
Tato práce se zabývá traumatickými stavy hrudníku a břicha. V obecné části jsou shrnuty poznatky z oblasti kineziologie, fyziologie bolesti a traumatologie a popsány nejčastější poranění hrudníku a břicha, jejich diagnostika a možnosti léčby. Ve speciální části jsou uvedeny metody a techniky léčebné rehabilitace využitelné k léčbě těchto traumatických stavů. Třetí část popisuje práci s pacientem s …více
Abstract:
This thesis deals with thoracic and abdominal trauma. The general section summarizes the knowledge of kinesiology, pain physiology and traumatology and describes the most frequent thoracic and abdominal injuries, their diagnosing and possible therapy. In a separate section, methods and techniques of medical rehabilitation useful in treatment of these traumatic conditions are stated. The third part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petra Horáčková
  • Oponent: MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta