Bc. Michaela Šmídová, DiS.

Diplomová práce

Pracovní spokojenost a její vliv na kvalitu práce pracovníků v pomáhajících profesích

Job satisfaction and it's impact on the quality of social work staff in the helping profession
Anotace:
Diplomovou práci jsem psala s cílem zjistit, jaké pracovní podmínky činí pracovníky (ne)spokojenými a proč. Současně jsem zjišťovala, jaká je úroveň celkové pracovní spokojenosti oddělení hmotné nouze. Diplomová práce je tedy pojatá jako úvod do problematiky pracovní spokojenosti pracovníků v pomáhajících profesích. Na základě tohoto se věnuji obecně práci, sociální práci, pracovní spokojenosti a jejím …více
Abstract:
In my diploma thesis I focused on what working conditions make employees (dis)satisfied and why. At the same time I tried to find out what the level of overall job satisfaction is at the department of material need. Therefore the thesis is an introduction to the issue of employees’ satisfaction in helping professions. On the basis of this, I focused on work in general, on social work, job satisfaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií