Theses 

Public relations školy – Zuzana ŠEBÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zuzana ŠEBÍKOVÁ

Bakalářská práce

Public relations školy

School Public Relations

Anotace: Bakalárska práca objasňuje pojem poblic relations, funkcie, zásady a jednotlivé prostriedky. Prvá kapitola je zameraná na všeobecnú charakteristiku a objasnenie hlavného prínosu public relations pre spoľčnosť. Bližšie popisuje jednotlivé prostriedky a formy, které je potrebné využívať pre úspešné presadenie sa na trhu. V druhej kapitole sú popísané ciele a metodika práce a tretia časť je zameraná na predstavenie Základnej školy O. Cabana v Komajticiach, jej históriu, ponuku služieb a prostriedky komunikačného mixu, které využíva. Záverečná kapitola je venovaná analýze public relations na základnej škole v súčasnosti, marketingovému mixu školy, analýze komunikačných prostriedkov, které škola využíva.

Abstract: This bachelor thesis concentrate on defining the concept of public relations, functions, principles and individual resources. The first chapter focuses on the general charakteristics and highlights the main benefits of public relations for society. In addition to the genereal charakteristics describe various methods to be used for successgully penetrating the market. The second chapter describes the objectives and methodology of the thesis. The third part is focused on O. Cabana Primary School in Komjatice, ots history, services and means of communication mix, with the school uses. The final chapter is devoted to analysis of public relations in a primary school today, school marketing mix, analysis of communication between the school and the parents and analyse public relations methods that the school employs.

Klíčová slova: formy, komunikačný mix, marketingový mix, prostriedky, public relations, základná škola

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
  • Identifikátor: 155132

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Denisa Selická

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠEBÍKOVÁ, Zuzana. Public relations školy. Mojmírovce, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 07:31, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz