Michaela KULÍŠKOVÁ

Bakalářská práce

Sociální exkluze a faktory ovlivňující spolupráci aktérů v rámci lokálního partnerství v Dubí.

Social exclusions and factors affecting the cooperation of actors within the local partnership in Dubi.
Anotace:
Bakalářská práce "Sociální exkluze a faktory ovlivňující spolupráci aktérů v rámci lokálního partnerství v Dubí" je zaměřena na problematiku sociálního vyloučení a dalších jevů, které souvisejí s konceptem sociální exkluze Důležitou oblastí je nejednotné uchopení tohoto konceptu, které je i jedním z faktorů. Práce se zabývá konceptem sociální exkluze, jeho počátky ve vztahu k historickým událostem …více
Abstract:
The thesis "Social exclusion and factors affecting the cooperation of actors within the local partnership in Dubi" is focused on the issue of the social exclusion and others related to it. The important element is hazy of the concept, which is one of the factors. The work deals with concept of the social exclusion, it´s beginning in relation to historical events in the Czech republic. This thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Vašat, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KULÍŠKOVÁ, Michaela. Sociální exkluze a faktory ovlivňující spolupráci aktérů v rámci lokálního partnerství v Dubí.. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická