Bc. Alina Matějová

Diplomová práce

GIF art: Od grafického formátu až po etablované umění

GIF art : From graphics format to established art
Anotace:
Magisterská práce se věnuje novému uměleckému směru, který je znám pod termínem GIF art. Tato forma umění stojí na základech grafického formátu Graphics interchange format, který byl definován vývojářskou firmou CompuServe na konci 80. let. Ale od doby definování standardu do současnosti se proměnily jednoduché několika bitové animace vytvořené pomocí speciálních softwarů do rozsáhlého souboru praktik …více
Abstract:
Master thesis deals with the new artistic movement, which is known as GIF art. This art form is based on graphical format Graphics interchange format, which was defined by the developer CompuServe in the late 80s. But since the definition of the standard till the present time there is a big turn from a few simple bit animations created using special software to the extensive set of practices, encompassing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma