Bc. Alina Matějová

Master's thesis

GIF art: Od grafického formátu až po etablované umění

GIF art : From graphics format to established art
Abstract:
Magisterská práce se věnuje novému uměleckému směru, který je znám pod termínem GIF art. Tato forma umění stojí na základech grafického formátu Graphics interchange format, který byl definován vývojářskou firmou CompuServe na konci 80. let. Ale od doby definování standardu do současnosti se proměnily jednoduché několika bitové animace vytvořené pomocí speciálních softwarů do rozsáhlého souboru praktik …more
Abstract:
Master thesis deals with the new artistic movement, which is known as GIF art. This art form is based on graphical format Graphics interchange format, which was defined by the developer CompuServe in the late 80s. But since the definition of the standard till the present time there is a big turn from a few simple bit animations created using special software to the extensive set of practices, encompassing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Theses on a related topic