Jan NYPL

Bakalářská práce

Řídicí systém pro inteligentní domácnost na bázi programovatelného automatu Tecomat

An Intelligent Home Control System Based on a Tecomat Programmable Logic Controller
Anotace:
V úvodu práce přibližuje pojem ?Inteligentní domácnost? a definuje obecné požadavky na její funkci. Druhá část práce je zaměřena na konkrétní programovatelné automaty Tecomat Foxtrot, jejich popis a uplatnění při návrhu a realizaci inteligentní domácnosti. V závěru práce je uvedeno vzorové řešení konkrétního reprezentativního systému ID, zahrnující hardwarové a programové řešení na s použitím automatu …více
Abstract:
The first point of this bachelor thesis is general discussion about Intelligent household, realization and applied technical principles in such systems. Second part is concetrated on specific PLC system Tecomat Foxtrot, its description and application in home automation. In final stage of the paper we move to creating and programming real and functioning representative system, based on the Tecomat …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013
Zveřejnit od: 30. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Dostálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NYPL, Jan. Řídicí systém pro inteligentní domácnost na bázi programovatelného automatu Tecomat. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management