Bc. Zuzana Hroudová

Bakalářská práce

Vlastenectví a jeho vliv na ochranu přírody v okrašlovacích spolcích na začátku 20. století

Patriotism and its impact on nature protection in societies for beautification in the beginning of the 20th century.
Anotace:
Práce se zabývá okrašlovacími spolky z let 1904 – 1923 a zkoumá vliv vlastenectví na jejich aktivitu v ochraně přírody. Nejprve je téma zasazeno do kontextu dobové společenské situace, českého vývoje ochrany přírody, a představena je také německá ochrana přírody a její propojení s vlastenectvím. Následuje analýza, vycházející primárně z časopisu okrašlovacích spolků Krása našeho domova, zaměřená zejména …více
Abstract:
This thesis deals with organizations for beautification in the years 1904 – 1923 and researches the impact of patriotism on their activity in nature conservation. First, the topic is situated into period social situation and Czech nature conservation development context. German nature conservation and its link to patriotism are presented. Analysis follows, based primarily on the beautification organizations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Nicholas Paul Orsillo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Environmentální studia