Bc. Simona Smejkalová

Bakalářská práce

Bioinformatika

Bioinformatics
Anotace:
V práci bude uveden popis a problematika bioinformatiky, budou zde vyjmenovány důležité databáze biologických dat, porovnání těchto databází a některé algoritmy, které prohledávají biologická data.
Abstract:
The work will contain description and problems of bioinformatics. Then there will be named the most important biological databases, comparison this databases and some searching algorithms those biological data.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Milan Tomeš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Smejkalová, Simona. Bioinformatika. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě