Theses 

Moderní metody finanční analýzy ve společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. – Bc. Radek Mikeš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání

Bc. Radek Mikeš

Diplomová práce

Moderní metody finanční analýzy ve společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

Present-day methods of financial analysis of the company BASF Construction Chemicals Czech Republic s.r.o.

Anotace: Cílem předkládané diplomové práce je zhodnocení finanční situace společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. v letech 2012 – 2016. Tato diplomová práce je rozdělena do násle-dujících částí. V teoretické části bude charakterizována finanční analýza, a to jak klasické ná-stroje finanční analýzy, tak i moderní metody finanční analýzy. Dále bude charakterizována společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. V praktické části budou aplikovány vybrané ukazatele k posouzení finanční situace podniku. V závěru potom bude zhodnocena finanční situace podniku a budou navržena možná doporučení.

Abstract: The aim of the diploma thesis is to evaluate the financial situation of BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. in the years 2012 - 2016. This diploma thesis is divided into the following parts. In the theoretical part, there will be characterized financial analysis by the classical in-struments of financial analysis and by the present-days methods of financial analysis. Further-more, Basf Stavební hmoty Česká republika s.r.o. will be described. In the practical part, the selected indicators will be applied to assess the financial situation of the company. In conclusi-on, the diploma thesis will be assessed and there will be made possible recommendations.

Klíčová slova: Finanční analýza, Ekonomická přidaná hodnota EVA, Rentabilita, Zadluženost, Likvidita

Keywords: Economic value added EVA, Profitability, Debt, Liquidity, Financial Analysis

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Andrea Kolková, Ph.D.
  • Oponent: Aleksandr Ključnikov, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/4045 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:46, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz