Theses 

Vývoj osídlení na Havlíčkobrodsku ve středověku v závislosti na těžbě stříbra – Tomáš Somer

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš Somer

Diplomová práce

Vývoj osídlení na Havlíčkobrodsku ve středověku v závislosti na těžbě stříbra

Meaning of the silver mining to the developement of settlement in the region of Havlíčkův Brod in medieval

Anotace: Práce řeší otázku, zda těžba stříbra ovlivnila vývoj středověkého osídlení na Havlíčkobrodsku. Mapuje siť cest, sumarizuje poznatky o těžbě a zpracování stříbra v regionu, zhodnocuje význam měst pro daný region a podává dvě sídelně historické sondy. Na základě těchto údajů pak hodnotí otázku (ne)ovlivnění vývoje osídlení regionu ve středověku probíhající těžbou stříbra

Abstract: This work is dealing with the question, if the silver mining has influence on developement of medieval settlement in the region of Havlíčkův Brod. It mappes medieval roads, summarizes information about silver mining, evaluates meaning of towns in the region and brings two probes dealing with the developement of medieval settlement. According to these statements evaluates the question of the infuence of silver mining on developement of medieval settlement

Klíčová slova: těžba rud 13.-14. století, dějiny středověkého osídlení, Havlíčkobrodsko, Lichtenburkové

Keywords: ore mining 13th-14th century, medieval settlement, region of Havlíčkův Brod, Lichtenburks

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2009 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:33, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz