Mgr. Michal Křiklava

Bakalářská práce

Edwardian Society, Homosexuality, and E. M. Forster's Short Stories

Edwardian Society, Homosexuality, and E. M. Forster's Short Stories
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou povídek E. M. Forstera, které byly publikovýny po jeho smrti ve sbírce nazvané The Life to Come and Other Stories. Zatímco někteří kritici tvrdí, že Forster mohl svoje publikovat, tato práce skrze analýzu Forsterových povídek upozorňuje na některá témata, jež by publikování ztížila nebo dokonce znemožnila. Cílem práce je prozkoumat některá z témat, porovnat …více
Abstract:
This Bachelor's thesis deals with an analysis of E. M. Forster’s short stories published after his death in a collection called The Life to Come and Other Stories. While some literary critics claim that Forster could have published his short stories, this paper, through the analysis of his short stories, highlights some of the themes that would make the publication very problematic if not wholly impossible …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.
  • Oponent: Mgr. Eva Valentová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma