Bc. Anna Šimečková

Diplomová práce

Všichni jsme Boží děti: napětí mezi univerzalismem a partikularismem při vytváření hranic katolického společenství

We are all God´s children: tension between universalism and particularism in creating the boundaries of the Catholic community
Anotace:
Práce se věnuje napětí mezi univerzalismem a partikularismem v konkrétním katolickém společenství, při vytváření sociálních hranic. Autorka odpovídá na otázku, jak se toto napětí projevuje v praktikách, diskursech a ideologiích, podílejících se na utváření hranic římskokatolické církve a jak je toto napětí komunikováno skrze hranice konkrétního církevního společenství. Téma je zasazeno do teorie globální …více
Abstract:
Thesis deals with tension between universalism and particularism in particular Catholic community in creating social boundaries. The author answers the question, how this tension manifests itself in practices, discourses and ideologies, involved in the shaping of the border the Roman Catholic Church and how this voltage is communicated through the boundaries of a particular church community. The theme …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šimečková, Anna. Všichni jsme Boží děti: napětí mezi univerzalismem a partikularismem při vytváření hranic katolického společenství. Pardubice, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.