Mgr. Michal Kamba

Diplomová práce

Postavení a úloha politických stran při přípravě a realizaci vládní politiky

The Role of Political Parties in a Process of Governmental Policy Preparation and Implementation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postavením politických stran v rámci politického systému s důrazem na jejich úlohu při tvorbě vládní politiky. Práce obsahuje vymezení funkcí politických stran a jejich historický vývoj obecně. V další části jsou představeny nejvýznamnější tuzemské politické strany a jejich stručná historie. Důraz je následně věnován současné vládní koalici, jejímu vzniku a programu. Zahrnuta …více
Abstract:
This thesis deals with a position of political parties within one political system with an emphasis on their role during a creation of government policy. There are definitions of the political parties' function contains in the text and their historical evolution in general. In the next part, the most important domestic political parties are discussed with the brief historical introduction. Subsequently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta