Bc. Jana Hudečková

Master's thesis

Degradace textilních materiálů vlivem půdního prostředí

Degradation of textile in different soil environment
Abstract:
Tato práce se zabývá degradací a mineralizací přírodních textilních materiálů v různých půdních prostředích a v přítomnosti kovů za a bez stálého přístupu vzduchu. V teoretické části jsou popsány použité textilní materiály, způsoby jejich uchování v půdních prostředích a biologická degradace materiálů. Dále je charakterizována půda a koroze mědi a železa. Instrumentální část je věnována popisu materiálů …more
Abstract:
The degradation and mineralization of natural textile materials are examined in this thesis. Samples were studied in various burial environments and in the presence of metal-swith orwithoutcontinualair access. The used textile materials, ways of preservation in the burial environment andits biological degradation are described inthe theoretical part of the thesis.Thesoil and corrosion of copper and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta