Mgr. Jan Oppelt, Ph.D.

Doctoral thesis

Methods and workflows for analysis of high-throughput sequencing data

Methods and workflows for analysis of high-throughput sequencing data
Abstract:
Výrazné snížení nákladů vysoce výkonného sekvencování v posledních několika letech, zpřístupnilo tyto metody široké škále vědců. Chceme-li získat informace skryté v sekvenačních datech, musíme je zpracovat pomocí bioinformatických metod - workflow. Workflow se skládají z mnoha samostatných kroků, počínaje designem experimentu, přes počáteční kontrolou hrubých dat a mnohé kroky kontroly kvality až po …more
Abstract:
The significant decrease in the cost of high-throughput sequencing during the past few years has made it available for a wider scope of researchers. To extract information hidden in sequencing data, we need to process it using bioinformatics methods - workflows. Workflows consist of many separate steps starting with experimental design, through the initial check of raw data, and various quality control …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 7. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 10. 2018
  • Supervisor: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
  • Reader: Mgr. Josef Pasulka, Ph.D., Dr. Attila Gyenesei

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta