Jiří Blažek

Bachelor's thesis

Vliv mimořádných události na dopravní logistiku podniku

Influence of Emergency Events on Enterprise's Transport Logistics
Abstract:
Bakalářská práce na téma vliv mimořádných událostí na dopravní logistiku podniku. Práce s využitím teorie dopravní logistiky analyzuje úlohy a technologické procesy vnitropodnikové dopravy. Identifikuje rozhodující mimořádné události z hlediska jejich vlivu na tyto procesy. Navrhuje opatření pro řešení negativních dopadů na dopravní logistiku podniku a aplikuje teoretické závěry na modelovém příkladu …more
Abstract:
Bachelor thesis on the topic the impact of emergency situations at the internal company logistics. Using the theory of transport logisitcs, the work analyzes the tasks and technological processes of internal transport. It identifies critical emergencies in terms of their impact on these processes. Proposes measures to address the negative impacts on the company logistics and applies theoretical conclusions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2021

Thesis defence

 • Date of defence: 7. 6. 2021
 • Supervisor: prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D.
 • Reader: Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 8. 6. 2021 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola logistiky o.p.s.
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.