Klára PAVLÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Standardy kvality sociálních služeb ve vybraném zařízení v Rakovníku

Standards for quality in social services in selected facility in Rakovnik
Anotace:
Bakalářská práce "Standardy kvality sociálních služeb ve vybraném zařízení v Rakovníku" se zabývá zhodnocením tří vybraných standardů v Domově Ráček o.p.s. z pohledu pracovnic služby. Vybranými standardy jsou Jednání se zájemcem o sociální službu, Smlouva o poskytnutí sociální služby a Individuální plánování průběhu sociální služby. Zabývá se také tím, zda jsou tyto vybrané standardy ve shodě s obsahem …více
Abstract:
The thesis "Standards for quality in social services in selected facility in Rakovník" evaluates three selected standards from the perspective of the workers in the facility called Domov Ráček o.p.s. The selected standards are Meeting with the candidate of a social service, Contract about providing a social service and Individual planning of a process of social service. The thesis also compares selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Vašat, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLÍČKOVÁ, Klára. Standardy kvality sociálních služeb ve vybraném zařízení v Rakovníku. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická