Jan Křenek

Diplomová práce

Adaptér pro poskytování geografických služeb z externích datových zdrojů pomocí Geoserveru

Adapter for Providing Geographic Services from External Data Sources Using Geoserver
Anotace:
Systém Floreon+ je modulární systém, který byl původně vytvořen jako podpůrný systém pro procesy krizového řízení z oblasti hydrologie, resp. predikci a monitorování povodňových situací, avšak v průběhu jeho používání došlo k jeho rozšíření o poskytování dopravních informací široké veřejnosti. Poskytování mapových dat je řešeno pomocí Geoserveru, který však neumí spojit více datových zdrojů a publikovat …více
Abstract:
The Floreon+ system is a modular system which was initially created as a support system for crisis management processes in hydrology, specifically for predicting and monitoring flood situations. However, in the course of its utilization, the system was expanded to include providing traffic information to the general public. The aim of the thesis was to develop an adapter to integrate geographical data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Václav Svatoň
  • Oponent: Lukáš Vojáček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma