Bc. Stanislav VELÍK

Master's thesis

Vliv pohybové intervence na kondiční ukazatele a parametry celkového tělesného složení vybrané skupiny rekreačně sportujících žen

Influence of physical intervention on fitness indicators and parameters of overall body composition of selected group of recreational sports women.
Anotácia:
Tato kvalifikační práce se zabývala sledováním změn kondičních ukazatelů a parametrů celkového tělesného složení naměřených před začátkem a po skončení tříměsíčního pohybového intervenčního programu, zaměřeného na vybranou skupinu rekreačně sportujících žen ve věku 20 - 30 let. Parametry celkového složení těla byly diagnostikovány pomocí přístroje InBody 370 a kondiční ukazatele testovány pomocí vybraných …viac
Abstract:
This qualification work dealt with the monitoring of changes in fitness indicators and parameters of total body composition measured before and after the end of a three-month exercise intervention program, focused on a selected group of recreational sports women aged 20-30 years. The parameters of the total body composition were diagnosed using the InBody 370 device and the fitness indicators were …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2021
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Petra Špottová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VELÍK, Stanislav. Vliv pohybové intervence na kondiční ukazatele a parametry celkového tělesného složení vybrané skupiny rekreačně sportujících žen. Plzeň, 2021. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/