Mgr. Michaela Rudolecká

Diplomová práce

Posuzování vlivů na životní prostředí - aplikační problémy

Environmental Impact Assessment - Application Problems
Anotace:
V této práci se zaměřuji především na teoretický rozbor posuzování vlivů záměrů a aplikačními problémy s tím spojenými. Tato problematika je nejen v České republice, ale celé Evropské unii momentálně velmi diskutovaným tématem s mnoha aktuálními problémy, z nichž ty výraznější ve své práci analyzuji. Příslušná pojednání o aplikačních problémech navazuji vždy k příslušné kapitole (oddílu) tak, aby byla …více
Abstract:
This graduation theses treat with Enviromental Impact Assessment and its Czech and European Community (further only "EC") legal regulation, which is bound to each other as an EC regulation stands upon the national Czech regulation in a way. The topic is not broadly processed in a level of university graduation theses' which means that this theses' main objective is to describe in understandable way …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta