Zhaslan Yesnazarov

Bakalářská práce

Strategie rozvoje železniční dopravy v Kazachstánu

Development Strategy of railway in Kazakhstan
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na významnost rozvoje železniční dopravy v ekonomicky vyspělých zemích. Teoretická část obsahuje obecnou charakteristiku železniční přepravy, jednotlivé složky infrastruktury ovlivňující provoz železnice, bezpečnost, a také historii železnice Kazachstánu a popis dopravního sektoru země. V praktické části práce provedena analýza skutečného stavu železnice Kazachstánu …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the importance of railway development in economically developed countries. The theoretical part contains general characteristics of rail transport, the components that affect operation of railway infrastructure, security, and Kazakhstan's railways history and description of the land transport sector. In the practical part of the thesis there was analyzed the actual state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Michal Mervart
  • Oponent: Petr Jirsák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32662

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.