Bc. Gabriela Suková

Bakalářská práce

Bakterie rezistentní k antibiotikům ve vodním prostředí

Bacteria resistant to antibiotics in aquatic environment
Anotace:
Rezistence bakterií k antibiotikům, zejména ke klinicky velmi významným beta-laktamům a chinolonům, je celosvětový problém, který je zatím spíše přehlížen. Nositeli mnoha rezistencí jsou bakterie čeledi Enterobacteriaceae, což jsou organismy celosvětově rozšířené a pro člověka velmi důležité. Jsou součástí jeho přirozené mikroflory, ale v některých případech mohou být i patogenní. Z hlediska šíření …více
Abstract:
Antibiotic resistance, especially to clinically important beta-lactams and quinolones, is a worldwide problem, yet it tends to be overlooked. Bacteria of the Enterobacteriaceae family are bearers of many resistance genes; they are widespread all around the world and very important for humans as they are part of our natural microbiome, but in some cases may also be pathogenic. As to the spread of resistant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta