Bc. Gabriela Suková

Bachelor's thesis

Bakterie rezistentní k antibiotikům ve vodním prostředí

Bacteria resistant to antibiotics in aquatic environment
Abstract:
Rezistence bakterií k antibiotikům, zejména ke klinicky velmi významným beta-laktamům a chinolonům, je celosvětový problém, který je zatím spíše přehlížen. Nositeli mnoha rezistencí jsou bakterie čeledi Enterobacteriaceae, což jsou organismy celosvětově rozšířené a pro člověka velmi důležité. Jsou součástí jeho přirozené mikroflory, ale v některých případech mohou být i patogenní. Z hlediska šíření …more
Abstract:
Antibiotic resistance, especially to clinically important beta-lactams and quinolones, is a worldwide problem, yet it tends to be overlooked. Bacteria of the Enterobacteriaceae family are bearers of many resistance genes; they are widespread all around the world and very important for humans as they are part of our natural microbiome, but in some cases may also be pathogenic. As to the spread of resistant …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta