Kateřina Plšková

Bachelor's thesis

Building a Portfolio of Online Marketing Tools for the Software Start-up Manta Tools, s.r.o.

Abstract:
Cílem Bakalářské práce je analyzovat možnosti použití online marketingových nástrojů pro softwarový Startup pohybující se v B2B prostředí, a následně vytvořit efektivní portfolio marketingových nástrojů pro takovou firmu. Nejprve jsou vymezeny teoretické aspekty online marketingu. Poté jsou charakterizovány nástroje online marketingu, které jsou vhodné pro využití v B2B sektoru. V praktické části této …more
Abstract:
The objective of this bachelor’s thesis is to analyse the possible usage of online marketing tools for a software start-up in a B2B environment and, based on this analysis, to create a portfolio of effective marketing tools for such a company. The first part of the thesis provides insight into the theoretical background of online marketing, followed by a detailed characterisation of the online marketing …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2018

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty