Blanka Čermáková

Master's thesis

Vertikální integrace podniků - přínosy a negativa

Vertical integration - benefits and drawbacks
Abstract:
Práce se zabývá představením a důkladným rozborem aspektů strategie stlačování marží z pohledu zneužívání dominantního postavení na trhu ze strany vertikálně integrovaného subjektu. Pro snazší rozbor a pochopení této problematiky práce představuje pojmový aparát nutný pro správnou kategorizaci, definici a pochopení základních předpokladů strategie. Rozsáhle se věnuje právnímu pojetí této strategie …more
Abstract:
The thesis introduces thorough analysis of current approach towards margin squeeze practice, an abuse of dominant position by vertically integrated entity. For proper categorization, definition and understanding of the basic assumptions behind the strategy of margin squeeze and its application, the paper presents necessary conceptual apparatus. Further the paper deals also with regulatory framework …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 9. 2015
  • Supervisor: Tomáš Buus
  • Reader: Tomáš Krabec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47493