Bc. Petronela ŠEBOVÁ

Diplomová práce

Projekt alternativního využití metod BSC a TOC při implementaci ERP systému

Project of alternative utilitization BSC and TOC methods by implementiaton ERP system.
Anotace:
Srdcom každého informačného systému je podnikový systém plánovania zdrojov - ERP (Enterprise Resource Planning), ktorý je schopný pokryť plánovanie a riadenie všetkých podnikových procesov a to na všetkých úrovniach od strategickej až po operatívnu. Implementácia ERP systému je rozsiahly a náročný projekt skladajúci sa z jednotlivých fáz a etáp. Na zefektívnenie tohto procesu boli naznačené alternatívne …více
Abstract:
Heart of each information system is business resources planning system {--} ERP (Enterprise Resource Planning), which is able to cover planning and controlling of business processes at each level from strategic to tactical control. Implementation of ERP system is broad and difficult project which consist of individual phases and stages. To increase the efficiency of this process, alternative possibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2005
Zveřejnit od: 13. 5. 2005
Identifikátor: 1478

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2005
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEBOVÁ, Petronela. Projekt alternativního využití metod BSC a TOC při implementaci ERP systému. Zlín, 2005. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2005

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2005 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.