Michaela Andrlová

Bakalářská práce

Drogy a jejich užívání u mladých lidí

Drugs and their use in young people
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá mladistvými osobami užívající jak legální, tak nelegální drogy ve věkovém rozmezí 15 – 25 let s tím, že věková hranice je rozdělena na dvě cílové skupiny. První skupina 15 – 17 let, tedy nezletilé osoby a druhá skupina 18 – 25 let plnoleté osoby. V teoretické části je obsaženo, co je to droga, jak se drogy rozdělují a jaké účinky a rizika mají jednotlivé drogy na uživatele …více
Abstract:
The bachelor thesis is about adolescents using both legal and illegal drugs in the age range of 15-25 years, with the age limit being divided into two target groups. The first group 15 - 17 years and the second group 18 - 25 years of adult persons. The theoretical part contains what a drug is, how drugs are distributed and what effects and risks individual drugs have on the users. Also, the behaviour …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2020
  • Vedoucí: prof. Ing. Václav Krajník, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Karel Locker

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS vysoká škola, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech