Bc. Vladimíra Benešová

Diplomová práce

Možnosti ucelené rehabilitace u osob s těžkým zdravotním postižením v regionu Příbram

Options of comprehensive rehabilitation for people with severe multiple handicap in the region of Příbram city
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou ucelené rehabilitace u osob s těžkým zdravotním postižením v regionu Příbram. Mapuje zařízení sídlící v regionu, která poskytují péči těmto osobám. Hodnotí spokojenost rodičů dětí s těžkým zdravotním postižením s možnostmi péče o tyto děti v příbramském regionu.
Abstract:
The diploma work deals with the questions of comprehensive rehabilitation for people with severe handicap in the region of Příbram city. It surveys facilities seating in the region, that provide care for these people. It assesses parents'satisfaction of chldren with major disablements and with possibilities of care for them in the region.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta