Adéla KRAVÁČKOVÁ

Bachelor's thesis

Dopad účetní reformy v oblasti veřejných financí na obce

The impact of accounting reform in public finance to municipalities
Abstract:
Tématem předkládané bakalářské práce je účetní reforma v oblasti veřejných financí se zaměřením na účetnictví obcí. Teoretická část bakalářské práce popisuje novou reformu a vznik účetnictví státu. Tato problematika byla v teoretické části popsána na základě odbor-né literatury. Základem praktické části práce je analýza nastalé situace po uvedení reformy v platnost a návrhy jejího možného řešení. Uvedená …more
Abstract:
Subject of this thesis is public sector accounting reform focused on municipalities. The theoretical part describes the reform and creation of the state accounting. This issue is described according to the literature. The basis of the practical part of thesis is to analyze the situation occurring after the entry into force of the reform proposals, and its possible solutions. The solutions resulting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2011
Identifier: 21493

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRAVÁČKOVÁ, Adéla. Dopad účetní reformy v oblasti veřejných financí na obce. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe