Mgr. Eliška Kubíková

Bakalářská práce

Bulvarizační strategie ve vybraných hlavních zpravodajských relacích: komparativní obsahová analýza Televizních novin, Zpráv televize Prima a Událostí

Tabloid strategies in selected television news casts: comparative content analysis of Televizní noviny, Zprávy televize Prima a Událostí
Anotace:
Práce se zaměřuje na porovnání míry bulvarizace a způsobů užívání jejich prvků, v rámci tří hlavních televizních zpravodajství. Jedná se o komerční relace nazvané Televizní noviny a Zprávy televize Prima, televizních stanic Nova a Prima. „Protipólem“pro komparaci se staly Události, které jsou hlavním zpravodajským pořadem veřejnoprávní České televize. Hlavním záměrem práce je zjištění a popsání existence …více
Abstract:
The thesis focuses on a convergence of measure of tabloidisation and methodes of using its elements within three main newcasts. We work with commercial ones Televizní noviny and Zprávy televize Prima, programmes which comes from television Nova and Prima. The antipole of these is Události which is the main news programme of the statutory television Česká televize. The principal intention of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií